STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna MŠ zabezpečuje stravování pro děti mateřské školy, žáky základní školy ve Velichovkách a za účelem plného využití kapacity zařízení v rámci doplňkové činnosti i stravování cizích strávníků (upraveno směrnicí o doplňkové činnosti).

Provoz zajišťují 2 kuchařky a vedoucí stravování p. Jaroslava Kašparová.

Kapacita stravovacího zařízení je 130 jídel denně.

  • děti v MŠ - přesnídávka, oběd, svačina
  • žáci ZŠ - oběd

 

Vnitřní řád stravovacího zařízení je umístěn v oddílu ..dokumenty"

  • cizí strávníci - oběd

Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Na základě lékařského potvrzení je dětem s dietami nebo potravinovými alergiemi umožněno nosit si vlastní stravu (viz. Dohoda o stravování dítěte, která je sepsána se zákonným zástupcem dítěte). Strava bude uložena odděleně podle její povahy od pokrmů připravovaných ve školní kuchyni a mimo její výrobní prostory.

Výdej jídel:

  • 8.30 - 9.00 hod - ranní svačina v MŠ
  • 10.30 - 11.00  hod - výdej obědů pro cizí strávníky
  • 11.30 - 12.00 hod - výdej obědů pro mladší děti v MŠ
  • 12.00 - 12.30 hod - výdej obědů pro předškoláky v MŠ
  • 12.15 - 12.45 hod - výdej obědů v ZŠ (žáci a zaměstnanci ZŠ)
  • 14.00 - 14.30 hod - odpolední svačina v MŠ

Aktuální informace o způsobu přihlášení, odhlášení a cenách jídel najdete vždy ve vnitřním řádu stravovacího zařízení - menu "dokumenty".Březen

PO ÚT ST ČT SO NE
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MTU Stavitel věží
Škola nanečisto v ZŠ
knihovna (změna)
Den otevřených dveří v ZŠ
výstava v muzeu v Jaroměři
Divadlo v MŠ Hastrmánkovo jaro

Duben

PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
divadlo v MŠ ,,O Lesněnce"
zápis do ZŠ
Knihovna
MTU změna
hudební pořad v MŠ ,,Na našem dvorečku"
papoušci v MŠ
fotografování
vystoupení ZUŠ ve D.K.
čarodějnický den