ÚVOD

Mateřská škola, Velichovky je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Velichovky v okrese Náchod.

Mateřská škola je dvoutřídní  a nachází se v klidné vilové čtvrti na okraji obce. Navštěvují ji i děti ze spádových obcí. Stávající kapacita je 39 dětí.

Mateřská škola je školou rodinného typu. Poskytujeme předškolní vzdělávání dětem od 2 do 7 let. Děti jsou rozděleny do dvou tříd: 1 třída 19 dětí a 2. třída 20 dětí. V obou třídách mají děti možnost výběru z konstruktivních stavebnic, didaktických her, Uspořádání koutků vybízí děti k různým činnostem, námětovým hrám a experimentování. Vzdělávání je uskutečňováno během celého dne vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Preferujeme učení hrou a učením vlastním prožitkem. 

Ke každodennímu pobytu venku využíváme přírodní prostředí mateřské školy. V okolí se nachází les, lázeňský park, rybník, sportovní hřiště a v zimě využíváme místní kluziště. Kromě standartních aktivit se zaměřujeme na spolupráci a vtažení rodičů do života školky. Pořádáme pro ně i jejich děti např. společné výlety, tvořivá odpoledne, motivované postřehové závody, loučení se školním rokem.

 

Filosofií naší mateřské školy je především podpora zdraví ve všech oblastech života. Opíráme se přitom o principy projektu "Mateřská škola na cestě ke zdraví". Chceme být školou, která podporuje zdravý životní styl. Snažíme se o pohodovou atmosféru v MŠ, která je provázena důvěrou bezpečím, přátelstvím a dobrou spoluprací školy s rodinou. Při výchovně vzdělávací práci upřednostňujeme způsob učení, kdy se dítě předškolního věku učí samo hrou, vlastním prožitkem, experimentováním a spontánní činností. Zkušenosti získává především tím, že něco dělá, a že to co dělá, prožívá. Preferujeme vstřícný kontakt a dialog směřovaný jak k dětem, tak i k jejich rodičům.

Naším dlouhodobým záměrem je a nadále zůstává dojít k tomu, aby dítě, které od nás odchází bylo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů. Aby mohlo prožít plnohodnotný, smysluplný a zdravý život založený na demokratických principech. Chceme i nadále umožňovat dětem vyrůstat v samostatné, sebevědomé a přesto ohleduplné lidi.

 

Zaměstnanci školy:

ředitelka školy: Mgr. Hana Pekárková

zástupkyně: Mgr. Pavla Kohoutová

učitelky: Mgr. Petra Humlíčková, Mgr. Iva Vtípilová, Valérie Tabačková, Bc. Denisa Konečná

školní asistent: Ivana Pazdírková

vedoucí stravování, školnice: Jaroslava Kašparová

kuchařky: Ivana Filipová, Lenka Tomášková

 

Budova mateřské školy prošla během několika posledních let postupnými opravami. Byla dokončena celková výměna střechy, oken a dveří, provedena nová elektroinstalace a výměna topení spolu s vybudováním nové kotelny. MŠ je zateplena a má novou fasádu. V současnosti začínáme s budováním školní zahrady. Plánujeme na ni umístit vyvýšené záhony k pěstování bylinek a zeleniny, vybudovat hmatový chodníček, umístit hmyzí hotel a chceme vylepšit a doplnit pracovní dílnu pro polytechnickou výchovu. Školní zahradu využíváme během celého roku k pohybovým, relaxačním i výchovně vzdělávacím činnostem.

Součástí mateřské školy je školní jídelna s výdejnou, která zajišťuje stravování pro místní základní školu a v rámci doplňkové činnosti i obědy pro cizí strávníky.

 

Zřizovatel:

Obec Velichovky

Na Zátiší 1

552 11 Velichovky

+ 420 491 880 180

obecvelichovky@obecvelichovky.cz

 

 

 

Mateřská škola stále nabízí volná místa pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

Nabízíme k odprodeji 20 ks nových peřinek na dětská lehátka (cena za 1ks 200,- Kč).  Peřinky jsou kvalitní, zakoupené ve spol. Rotexim. 

 

 Srpen

PO ÚT ST ČT SO NE
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Znovuotevření MŠ po prázdninách

Září

PO ÚT ST ČT SO NE
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30